Na czym polega praca skutecznego komornika?  

Na czym polega praca skutecznego komornika?  

Gdyby zapytać Polaków, czym zajmuje się komornik Gdynia, większość z nich powiedziałoby, że konfiskowaniem mienia. Rzeczywiście, część pracy komornika na tym właśnie polega – o ile jest to koniecznie. Niestety najczęściej widzimy to  jedynie w czarnych barwach i to komornik w naszych oczach wypada na złego człowieka. Jak to wygląda w rzeczywistości?

Jak kreuje telewizja  

Gdy oglądamy różne programy telewizyjne typu „trudne sprawy” bądź „Dlaczego ja” nierzadko w ich treści trafiają się motywy z komornikiem. Jak wtedy jest przedstawiany? Zawsze, jako bezduszny, ubrany na ciemno urzędnik, który bezkarnie przejmuje czyjeś pieniądze bądź rzeczy materialne. Ale czy komornik może bez podstaw przejąć czyjeś mienie? Oczywiście, że nie. Na czym więc polega jego praca?

Kiedy potrzebny jest komornik Gdynia?

Jeśli w czyimś domu pojawia się komornik, to znaczy, że osoba to ma poważne długi, od których spłacenia miga się od dłuższego czasu. Zanim zostanie zaangażowany komornik wierzyciel najczęściej próbuje odzyskać zapłatę na własną rękę. Następnie korzysta z pomocy firmy windykacyjnej. Jednak gdy nie udaje się wyegzekwować zapłaty od dłużnika, sprawa trafia do sądu, a następnie, najczęściej na drogę postępowania komorniczego. Wtedy to komornik Gdynia ma prawo do przejęcia mienia które albo należy do wierzyciela, albo wynosi równowartość. Długi nie biorą się same z siebie. Wzięcie kredytu czy zapożyczenie się powinno być decyzją przemyślaną i podjętą przez osobę odpowiedzialną. Im szybciej dokonuje się spłaty długu, tym lepiej.

wniosek egzekucyjny wzór

Kiedy potrzebny jest komornik Gdynia?

Zanim komornik zacznie działać wierzyciel musi złożyć wniosek o wszczęcie postępowania komorniczego. W Internecie można znaleźć wniosek egzekucyjny wzór i na tej podstawie wypełnić swój dokument. W takim dokumencie musi wskazać dane dotyczące dłużnika takie jak:

  • imię, nazwisko,
  • adres,
  • PESEL,
  • numer dowodu osobistego,

a także kwotę należności i sposoby jej egzekwowania. Skuteczny komornik Gdynia ma prawo prowadzić egzekucję między innymi z rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalnych, ruchomości, praw majątkowych, czy też nieruchomości. By wykonać wyrok sądowy i zająć składniki majątku, stosuje określone przepisami środki przymusu. Nawet jeśli dłużnik nie chce go wpuścić do domu, ma prawo wkroczyć w asyście policji i przeprowadzić czynności egzekucyjne.

Share