Jakie działania podejmować w celu ograniczenia zanieczyszczenia środowiska?

Jakie działania podejmować w celu ograniczenia zanieczyszczenia środowiska?

Zanieczyszczone środowisko – walczymy z nim od dłuższego czasu. Podejmowane są różnorodne działania, których celem jest ograniczenie zanieczyszczenia. Zły stan wód, powietrza czy gleby ma wiele, przykrych konsekwencji. Zapoznaj się z artykułem i zobacz jak Ty, jako przedsiębiorca możesz przyczynić się do poprawy jakości środowiska.

Działania przedsiębiorców w celu ochrony środowiska

Każdy z nas powinien podejmować takie działania, które znacznie przyczyniłyby się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska. Przedsiębiorcy, którzy zakładają swoje firmy, a jej działalność związana jest z wytwarzaniem i emitowaniem szkodliwych substancji do środowiska, muszą ubiegać się o różnego rodzaju pozwolenia. A zaliczamy do nich najczęściej:

  • pozwolenie zintegrowane Poznań – jest to licencja na użytkowanie instalacji konkretnego typu. Pozwolenia te uzyskuje się na konkretna instalację, której funkcjonowanie doprowadzić może do znacznego zanieczyszczenia środowiska. Do tych instalacji zalicza się urządzenia i instalacje do wytwarzania paliw, do obróbki metali, w przemyśle chemicznym i mineralnym, w gospodarce odpadami oraz w innych działalnościach. To, kto udziela pozwolenia zależy od skali działalności. Może to być Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska bądź marszałek, albo starosta.
  • pozwolenie na emisję Poznań – koniecznie jest uzyskanie tego pozwolenia, w przypadku wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza. Pozwolenie to wydaje starosta lub prezydent miasta, marszałek albo regionalny dyrektor ochrony środowiska. 
  • pozwolenie środowiskowe – na to pojęcie składa się szereg pozwoleń. Są to pojedyncze decyzje urzędowe, które dotyczą konkretnych aspektów działalności np. pozwolenia sektorowe. W niektórych przypadkach przedsiębiorstwa ubiegać muszą się o konkretne licencje np. pozwolenie zintegrowane.
Pozwolenie zintegrowane Poznań

Jak inaczej możemy dbać o środowisko?


Oczywiście nie tylko przedsiębiorcy, ale każdy z nas powinien dbać o środowisko. Jak to robić? Jakie działania podejmować?

  • segregacja śmieci,
  • ograniczenie zużycia wody,
  • ograniczenie wykorzystania plastiku w codziennym życiu.

Każdy z nas powinien podejmować takie działania, które znacznie mogą poprawić stan środowiska.

Share