Pracownicy z Ukrainy – jak zatrudnić osobę zza wschodniej granicy?

Pracownicy z Ukrainy – jak zatrudnić osobę zza wschodniej granicy?

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się za zatrudnianie cudzoziemców. Jest to spowodowane niskim kosztem zatrudnienia oraz dużą dostępnością fachowców z zagranicy. Pracownicy z Ukrainy – wszystko o legalizacji pobytu i zezwoleniu na pracę.

Pracownicy z Ukrainy – co z zezwoleniem na pracę?

Zezwolenie wydawane są przez wojewodę, jednak nie zawsze musimy udać się do urzędu wojewódzkiego.

Kiedy nie musimy składać wniosku o zezwolenie? Gdy Twój pracownik:

  • jest obecnie studentem studiów stacjonarnych i posiada ważną legitymację studencką,
  • jest absolwentem studiów stacjonarnych wyższych na polskiej uczelni,
  • posiada ważną Kartę Polaka,
  • jest absolwentem polskiej szkoły ponadpodstawowej,
  • jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.

Jak widać, nie musimy ubiegać się o zezwolenie na pracę osoby z Ukrainy. Obowiązuje nas jednak złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy.

Praca Nowa Sól – gdzie znaleźć solidnych fachowców z Ukrainy?

Pracodawcy często szukają pracowników poprzez fora internetowe, grupy zrzeszające Ukraińców na portalach społecznościowych, a także na serwisach z ogłoszeniami. Swoje poszukiwania możemy rozpocząć od  wybrania się do agencji pracy tymczasowej / agencji zatrudnienia. Takie rozwiązanie odciąży nas od formalnych i administracyjnych kwestii związanych z zatrudnieniem. Możemy także udać się do Urzędu Pracy – tam również z powodzeniem znajdziemy dobrego pracownika. Częstą praktyką jest zatrudnianie rodziny i znajomych cudzoziemca pracującego w Polsce.

Pracownicy z Ukrainy

Największymi problemami w rekrutacji Ukraińców są formalności administracyjne, bariera językowa, brak chęci wpasowania się oraz krótki maksymalny okres zatrudnienia. Wielu pracownikom z Ukrainy zależy wyłącznie na zarobieniu dużej ilości pieniędzy w krótkim czasie. Taki pracownik będzie dla nas efektywnie wykonywał swoją pracę, wykaże gotowość do pracy w weekendy, jednak przekłada się to na brak chęci integracji z innymi pracownikami.

Share